Rekrutteringsbureau i Aalborg

Med baggrund i vores kunders behov tilbyder vi værdifuld rektruttering i Aalborg og Nordjylland. Med Next Rekruttering får I branche- og fagspecialister fra et landsdækkende netværk af rekrutteringseksperter. Alle konsulenter arbejder ud fra Next Rekrutterings unikke koncept, der sikrer et smidigt og hurtigt rekrutteringsforløb, som både udfordrer og tilfører værdi til jeres virksomhed.

Next Rekruttering – jeres rekrutteringsbureau i Aalborg

Vi er først og fremmest et rekrutteringsbureau, der er drevet af passion for udvikling af mennesker og organisationer. Hos os har vi ikke bare en rekrutteringssag. Alle forløb er en helt unik mulighed for at matche et menneske med en organisation.

Et menneske med kompetencer, motivation og forventninger skal smeltes sammen med en kultur, værdier og ikke mindst en kommende leder. 

Rekruttering og rekrutteringsbureau i Aalborg

Vi har stort fokus på langsigtet fastholdelse i vores rekrutteringsforløb. Vi kigger langt mere end andre rekrutteringsbureauer på motivation og kemi samt det at bringe hele kandidatens værktøjskasse i spil i en stilling.

Det betyder at vores kandidater i nogle tilfælde ikke passer perfekt på jobbeskrivelsen. Til gengæld er der et rigtig godt match mellem værdier, kultur og forventninger, der er de vigtigste parametre for fastholdelse. Desuden er der mulighed for at få nye kompetencer bragt i spil i virksomheden.

Vi har et godt kendskab til markedssituationen på kandidatmarkedet i Aalborg og vil hurtigt kunne give jer et overblik og tidshorisont for en rekruttering.

Med dette udgangspunkt følger et stort ansvar for kandidaten såvel som for virksomheden og organisationen. Dette ansvar tager vi meget seriøst hos Next Rekruttering, hvilket vores høje hitrate er et bevis på.

Når næsten 25% af alle nyansatte har opsagt deres stilling inden for 12 måneder, er det et klart bevis på, at noget skal ændres i de konventionelle rekrutteringsprocesser.

Det er ikke alene omkostningsfuldt for virksomhederne, der mister produktivitet fra en ubesat stilling. Det koster tid og tærer på teamet at skulle gå gennem oplæring flere gange. For kandidaten er det abosolut ikke en ønskværdig situation, da opstart af nyt job er krævende og stressende.

rekruttering i Aalborg

  Få et uforpligtende tilbud i dag

  Rekruttering af en ny medarbejder i Aalborg?

  Rekruttering foregår ud fra parametre i mange dimensioner, hvilket gør ansættelse til en kompliceret affære. I nogle virksomheder, bliver der ikke brugt meget krudt på processen, mens der i andre virksomheder bliver lagt et grundigt stykke forarbejde til projekt ”ny medarbejder”.

  Med stor fare for inhabilitet synes vi som rekrutteringsbureau i Aalborg, at en solid investering i ansættelsesproceduren er essentiel, da der er mange omkostninger og ulemper forbundet med at ansætte en medarbejder, som forsvinder igen i løbet af en 6 – 12 måneders periode. En fejlansættelse i en almindelig funktionærstilling kan hurtigt løbet op i en halv million i omkostninger og tabt produktivitet, for slet ikke at nævne det pres resten af organisationen oplever i perioden.

  Benyttes der et rekrutteringsbureau i ansættelsen, er chancerne for at komme i mål med en god ansættelse på både kort og lang sigt væsentligt forøget. Rekrutteringsbureauet har langt nemmere ved at anskue organisationen udefra og har dermed langt nemmere ved at sætte sig i kandidatens sted og afstemme forventningerne på et realistisk niveau. En dygtig konsulent ser og adresserer mulige faldgruber både fra virksomhedens og kandidatens synspunkt og ved hvilke værktøjer der skal tages i brug for at sikre en en optimal afstemning af forventninger. 

  Vi laver rekrutttering i Aalborg
  Lifts & Automatic Doors Company