Priser på værdifuld rekruttering

Når du har modtaget en pris fra Next Rekruttering er den fast. Vi har enkle og gennemskuelige priser og vi rammer plet med vores rekrutteringer.

Se vores priser på rekruttering nedenstående

Velafprøvet koncept med garanti

Vi har udarbejdet et succesfuldt koncept baseret på data fra hundredevis af rekrutteringer. Derfor kan vi med sikkerhed sige at vi har en af branchens bedste koncepter og dermed høj rate af succesfulde rekrutteringer.

Erfarne rekrutteringseksperter med branchekendskab

Da vi fungerer som et netværk af tilknyttede eksperter, derfor finder vi i videst mulige omfang enå en erfaren ekspert på dit fagområde, som fast kontaktperson på din rekruttering.

Employer branding - tænkt ind i processen

Hos Next Rekruttering tænker vi employer branding i hele processen – helt fra valg af annonceringskanal, grafisk udformning af annoncen samt i indholdet af profilteksten. Vi arbejder med en nøje tilrettelagt tilgang til strategisk employer branding.

Mere end et rekrutteringsbureau - Vi kommer til at udfordre og tilføre værdi til din virksomhed

Vores konsulenter kommer med et CV spækket med ledelse, forretnings- og organisationsudvikling på strategisk, taktisk og opererationelt niveau. De stiller hele deres viden og alle deres kompetencer til rådighed for din virksomhed i forbindelse med en rekrutteringsopgave.

Vi har adgang de største kandidatnetværk i Danmark

Gennem vores store netværk af rekrutteringskonsulenter har vi både adgang til generelle profildatabaser såvel som fagspecifikke databaser med mange tusinde profiler. Dette sikrer at vi kan præsentere et kvalificeret felt af kandidater for vores kunder.

5 gode grunde til at betale prisen for rekruttering

Lederen eller direktøren vil typisk lede efter en personlighed, der ligner ham selv. Vi hjælper med at holde fokus på kvalifikationer og substans. Et rekrutteringsbureau lader sig ikke blænde af det ydre og ser dybere ind i kadidatens personlighed og motivation.

Virksomheder har ofte urealistiske forventninger til den kommende medarbejder. Vi giver indspark i rekrutteringsprocessen og fokuserer på ansvarsområder, målsætninger, funktioner og succeskriterier for den nye medarbejder.

Der går ofte lange perioder mellem rekrutteringer af nøglemedarbejdere og specialister især for mindre virksomheder. Vi rekrutterer kontinuerligt og har via vores samarbejde med fagspecialister fingeren på pulsen ift tendenser i en given branche eller sektor. 

Virksomheden har ofte ikke adgang eller kendskab til kandidatmarkedet. Vi har dagligt kontakt til kandidater og kender markedet i forskellige brancher indgående. Ligeledes har vi kontakt til uddannelsesinstitutioner i forhold til nyuddannede kandidater.

Vi kigger som rekrutteringsbureau på det samlede team, afdeling eller virksomhed. Som udefrakommende erfarne eksperter fanger vi hurtigt kultur, værdier og blinde vinkler. Dette er en klar fordel i forventningsafstemningen med den nye kandidat.

Lifts & Automatic Doors Company