Hvad er personligt lederskab?

Personligt lederskab er, når du bevidst arbejder med dig selv som menneske – når du med selvtillid og selvværd kan identificere og opsætte værdiskabende mål for dit liv og samtidig forpligtige dig til rejsen derhen med engagement og dedikation. Kort sagt er personligt lederskab det du gør, det du vil og det du er.

Personligt lederskab handler ikke bare om valg og igangsættelse af nye vaner og metoder. Det handler i lige så høj grad om, et mindset hvor du internaliserer de værdier, muligheder og drømme der ligger gemt på destinationen allerede tidligt på rejsen.

Gennem personligt lederskab kommer du hurtigere ind på det rigtige spor og udlever i praksis drømmen om at have et meningsfuldt og givende fundament for dine relationer i almindelighed og i din ledelse i særdeleshed.

Der er mange forskellige aspekter af personligt lederskab. Nogle af de vigtigste aspekter omfatter:

 • Selvbevidsthed: At være bevidst om dig selv og dine styrker og svagheder.
 • Motivation: At være motiveret til at nå dine mål.
 • Kommunikation: At kunne kommunikere effektivt med andre.
 • Konflikthåndtering: At kunne håndtere konflikter på en konstruktiv måde.
 • Problemløsning: At kunne løse problemer på en effektiv måde.
 • Beslutningstagning: At kunne træffe beslutninger på en sikker og effektiv måde.

Selvom personligt lederskab ikke har en åbenbar definition eller en tydelig destination, da den i sagens natur er personlig, opnår du alligevel du gennem processen en bevidsthed om, hvad der muliggør personligt lederskab for netop dig.

Personlig ledelse kræver selvindsigt

Mange ledere har ganske nemt ved at italesætte deres ledelsesstil. ”Jeg har en uddelegerende og tillidsbasseret ledelsesstil” eller ”Jeg skaber gerne klarhed omkring målsætning, så alle ved hvad de skal løbe efter”. Men disse statements berører kun overfladen af, hvad det i virkeligheden handler om.

Under overfladen handler processen om, hvad der er grundlaget for dine kerneværdier og hvordan det påvirker dit personlige lederskab. Eksempelvis kan begivenheder i dit livsforløb have stor indflydelse på, hvordan du agerer i dit personlige lederskab og hvilke kompetencer du lægger vægt på.

Herudover spiller selvindsigten en stor rolle for, hvorledes du kontinuerligt evner at reflektere over relationer og situationer. Disse refleksioner skulle gerne munde ud i nye erkendelser og en stærkere intuition, som du aktivt benytter i din hverdag.  Du skal desuden evne at møde dig selv og dine omgivelser med ægte ydmyghed og nysgerrighed, da det er en absolut forudsætning for, at kunne udøve og oparbejde personligt lederskab.

Et smittende positivt syn på livet og tilværelsen er også et meget tydeligt kendetegn for denne type af mennesker, som aktivt søger personlig udvikling. 

Som leder har du ikke et valg – du er altid nødt til at dedikere ressourcer til arbejde med dig selv som menneske. Nogle ledere er meget bevidste og fokuserede på denne proces.

Et tydeligt og bevidst personligt lederskab gør det muligt at agere med overskud i mange forskelligartede situationer, man som leder møder i hverdagen. Dette er muligt fordi vilkåret for personligt lederskab er bevidste valg om grundlæggende værdier. Det er dermed ikke en rolle man ”spiller” på jobbet. Det er i langt højere grad et ekstra lag man bevidst adapterer i sin personlighed og som kommer til udtryk i det hele menneske.

Opsøg personlig feedbackLedelse og rekruttering med empati

Din succes med at lede andre hænger i høj grad sammen med den adfærd af menneskelig og følelsesmæssig karakter, du viser dine omgivelser sammen med dine personlige egenskaber. Du har som alle andre mennesker skyggesider, som du har svært ved at forstå, se og arbejde med.

Derfor er det vigtigt at du aktivt søger feedback fra kollegaer, medarbejdere og ledere. Benyt gerne forskellige personlighedstests således, at du får en mere objektiv og fuldstændig evaluering af din nuværende lederadfærd.

Nogle hurtige spørgsmål til evaluering at din lederadfærd kunne være:

 1. Hvilke ting synes du jeg gør rigtigt som leder og hvordan påvirker det mine omgivelser?
 2. På hvilke områder synes du der er potentiale for udvikling?
 3. Er der overensstemmelse mellem mine værdier og handlinger – de ting jeg siger og de ting jeg gør.
 4. Er der nogle personlighedstræk og vaner der faktisk er barrierer for, at jeg trænger igennem til mine omgivelser?

Disse spørgsmål kan der arbejdes mere eller mindre intensivt med. Ønsker du virkelig en knivskarp og tilrettelagt proces, kan du eller din virksomhed investere i superviseret coaching. Her vil en ekstern coach facilitere processen – snakke med dine omgivelser og give dig en konstruktiv feedback. Gennem evalueringer skærpes fornemmelsen for de indsatser der skal til, for at udvikle dine lederkompetencer.

Hæmmer din adfærd processen?

Ligeledes vil der hurtigt tegne sig et billede af, hvilken adfærd der henholdsvis hæmmer eller fremmer processen mod et givent mål.

Du har måske tendensen til at være konfliktsky i visse situationer? Dette kan afstedkomme manglende feed-back og klarhed for dine medarbejdere frem for en tydelige retning således, at teamet udvikler sig og arbejder mere selvstændigt.

Lederpersonlighed og personligt lederskab lærers ikke på uddannelser eller kurser. Det læres gennem selvindsigt og hårdt arbejde og en villighed til at gøre sig sårbar over dig selv og dine omgivelser.

Personligt lederskab er i princippet livslang læring og jagt på nye indsigter og erkendelser.

Bygger på relationer

Det personlige lederskab vil altid være relationelt. Har du en indadvendt personlighed, som reelt ikke har en en oprigtig nysgerrighed på mennesker og hvordan stabile og bæredygtige relationer formes, vil det være udfordrende, at skulle begynde rejsen mod personligt lederskab.

Dog er det på ingen måde umuligt – men kravet til arbejdsindsats, selvindsigt og ydmyghed vil være højere for mennesker, der ikke naturligt er relationsskabende.

Men der er mange eksempler på introverte ledere, som er inspiratorer og eksempler på godt lederskab. De har ofte formået at samle et team omkring sig, som dækker og supplerer de kompetencer og egenskaber de selv mangler.

Empati som drivkraftrelationer i personligt lederskab

En af de mest kritiske kompetencer du som leder skal efterstræbe på rejsen mod personligt lederskab, er empati – evnen til at sætte dig i andres sted og forstå baggrunden for deres adfærd.

Men empatien handler i lige så høj grad også om at forstå dig selv – gennem selvempati.

Ledere med en høj grad af selvempati formår i mange tilfælde at skabe en større forståelse for vision og strategi gennem en klar og vedrørende kommunikation.

Når en leder formår at udvise empati over for sine medarbejdere, er der signifikante resultater at hente ifølge undersøgelser fra Catalyst

 • Innovation: Når medarbejdere opfatter deres leder som empatisk svarede 61%, at de var bedre til at arbejde kreativt og innovativt. Kun 13% svarede, at de kunne arbejde med en høj grad af innovation, når deres leder scorede lavt på empati.
 • Engagement: Kun 32% af medarbejdere med en mindre empatisk leder svarede, at de var engagerede på jobbet. Derimod svarede 76% af medarbejdere med en empatisk leder, at de var engageret på jobbet.
 • Fastholdelse: 57% af hvide kvinder og 62% af farvede kvinder i undersøgelsen svarede, at de ikke forventede at forlade deres nuværende arbejdsplads, hvis deres livsomstændigheder og værdier blev respekteret og værdsat af deres arbejdsplads. Hvis det modsatte var tilfældet, ville kun 14% af hvide kvinder og 30% af farvede kvinder være tilbøjelige til at blive på arbejdspladsen.
 • Rummelighed: Adspurgt svarede 50% af medarbejdere med empatiske ledere, at de opfattede deres arbejdsplads som rummelig, hvorimod kun 17% af medarbejdere med mindre empatiske ledere, opfattede deres arbejdsplads som inkluderende.
 • Work life: Medarbejdere med empatiske chefer svarede i 87% af tilfældene, at de havde mere overskud til at navigere i og opretholde en sund balance mellem arbejds- og privatliv. Hos medarbejdere med en mindre empatisk chef, var svaret 60%.

Rekruttering med personligt lederskab

Vi skal som rekrutteringsbureau være meget opmærksomme på, hvordan en given virksomhed faciliterer arbejdet med ledelse og ikke mindst personligt lederskab. Nogle virksomheder har inkorporeret ønsket om en bestemt type af ledere i deres værdisæt og strategi. Andre virksomheder er ikke opmærksomme på dette aspekt og deres tilgang bliver derfor sporadisk og vilkårlig.

Vi kan som rekrutteringsbureau ikke tage ansvaret for arbejdet med ledelse i en virksomhed. Vi kan derimod, gennem en grundig forventningsafstemning, sikre, at der sker et godt match med virksomhed og kandidat på det niveau af lederskab og personligt lederskab virksomheden befinder sig på.

Men vi kraftigt opfordre til at flere virksomheder tager udfordringen op og påbegynder et strategisk forarbejde til at ansætte flere ledere, der tilstræber personligt lederskab. Det vil styrke virksomheden på en lang række parametre som bundlinje, fastholdelse, trivsel og high performance.

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lifts & Automatic Doors Company