Denne medarbejder er fyret

Fyret? Gode råd til at komme videre

Lad os slå det fast med det samme – en fyring er i de fleste tilfælde ubehagelig for den person, det vedrører. Uanset om baggrunden for fyringen er generel omsætningsnedgang, manglende personlige eller faglige kompetencer eller udeblevne resultater, er det en oplevelse, de fleste mennesker finder ukærkommen i situationen og i den efterfølgende periode.

Beskrivelse

En fyring er en voldsom omgang og sætter gang i en kædereaktion af ubehagelige følelser, som for nogle kan være traumatiserende. Derfor kan det være lærerigt at være opmærksom på de helt naturlige reaktionsmønstre, en fyring kan afstedkomme.

Det er vigtigt at fastslå, at forskellige mennesker reagerer vidt forskelligt på en fyring. Alligevel har vi set nogle fællesnævnere fra en lang række samtaler og kombineret dem med erfaringer fra vores egne afskedigelser, som måske kan hjælpe dig med at forstå din reaktion.

Chokket

Når du bliver opsagt, melder der sig hurtigt et chok, som indtræder allerede, når det går op for dig, hvad samtalen eller brevet drejer sig om. Du skal på en gang forholde dig til overraskelsen, frustrationen og skammen over at få trukket tæppet væk under dig og blive fravalgt af fælleskabet og arbejdspladsen. Chokket kan være paralyserende og hele situationen kan forekomme helt uvirkelig på dagen for opsigelsen.

Medarbejder på modtaget opsigelse

Efterfølgende rammes du af en usikkerhed, som nogle gange bliver til decideret angst over uvisheden om fremtiden samt det at skulle forlade et sikkert økonomisk grundlag. Nogle opsagte rammes af sorg over udsigten til at miste værdifulde kollegaer og dybe relationer på arbejdspladsen. Andre bliver hårdt ramt af manglen på daglige rutiner og at en kalender med fastlagte arbejdsdage fulde af møder og opgaver, pludselig bliver helt blank og åben.

Tabet af identitet

For de fleste er det dog tabet af identitet, der slår hårdest. I et samfund som det danske finder mange mennesker deres identitet gennem deres arbejde. Og endnu vigtigere – for mange danskere er deres menneskelige værdi målt i deres bidrag på arbejdspladsen.

Det kan undre, at en opsagt medarbejder, som måske i længere tid har været utilfreds med sin arbejdsplads, stadig går igennem samme følelsesmæssige register. Men en fyring er man som udgangspunkt helt uforberedt på og den kan sagtens afstedkomme samme følelsesmæssige reaktioner.

Husk at vrede er kroppens forsvarsmekanisme mod sårethed. Vi har i Next Rekruttering alle prøvet at blive fyret og det er vores erfaring, at jo hurtigere man slipper vreden og mærker smerten, desto hurtigere kommer man ud på den anden side.

Reaktioner kan være:

 • Følelse af tomhed
 • Følelse af svigt
 • Følelse af at hele situationen kan virke helt uvirkelig
 • Følelse af at være paralyseret og handlingslammet
 • Gråd
 • Vrede
 • Afmagt

50% af alle danskere har prøvet en fyring. Det er på ingen måde diskvalificerende for den fremtidige karriere.

En fyring er imidlertid noget, som rammer 50% af alle danskere. Procentsatsen stiger i takt med større ledelsesansvar. Hvorfor er dette vigtigt? Det er essentielt at forstå, at de ledere, du fremadrettet skal til samtale hos, med stor sandsynlighed har prøvet at blive fyret og formodentlig har et mere afslappet forhold til en afskedigelse, end man lige regner med.

Efterrationalisering

I ugerne efter din fyring vil der stadig være frustration og bekymring samt en masse efterrationalisering og mentale diskussioner med tidligere leder eller kollegaer.Hustru støtter mand efter opsigelse

Der vil være bekymring og overvejelser omkring økonomi og det at kunne sikre forsørgelsen og fundamentet for familien. Mange tanker bliver rettet imod dine egne professionelle kompetencer og om de rækker til at få et nyt godt job. De fleste af os bryder os ikke om at skulle til eksamen og vejes på en guldvægt af en ny arbejdsgiver.

Men samtidig begynder der også at tegne sig små glimt af håb og øjeblikke, hvor mulighederne faktisk vokser sig større end bekymringerne. Du efterrationaliserer og begynder også at kunne se områder fra den tidligere arbejdsplads, som du ikke var tilfreds med og som havde en negativ konsekvens for dit arbejdsliv og trivsel.

Glimt af Håb

Du begynder så småt at tjekke jobannoncer og ser, at der reelt er stillinger og områder, der inspirerer dig – stillinger som du faktisk godt kunne se dig selv i.

Det er meget forskelligt, hvor hurtigt forskellige personer kommer igennem disse faser. De meget handlingsorienterede har måske allerede aktiveret deres professionelle netværk dagen efter fyringen, har opdateret deres LinkedIn profil og ringet til flere rekrutteringsbureauer. Andre har mere brug for tid til at bearbejde hændelsen og finde sig selv, inden de er klar til at kigge fremad mod et nyt job.

HUSK at det altid er en fordel for din kommende jobjagt, at du får lukket døren professionelt til din tidligere arbejdsplads. Du vil sikkert have lyst til hælde dine frustrationer ud over din tidligere leder, men lad være. Livet er ikke altid retfærdigt, men i denne situation investerer du i din fremtid ved at opføre dig med professionel værdighed. Sørg for at der ikke er en finger at sætte på din overdragelse og gå gerne en ekstra mil for at imødekomme din tidligere arbejdsplads. Det sidste fingeraftryk er det vigtigste og det vil du blive husket for.

I Next Rekruttering har vi, som tidligere beskrevet, alle prøvet at blive fyret, men vi har også siddet på den anden side af skrivebordet og har været gennem mange afskedigelsesforløb. Det er ubetinget den disciplin i ledelse, vi mindst bryder os om, da vi udmærket er klar over de enorme konsekvenser, det har for en medarbejder i mange henseender. Derfor er vi også taknemmelige, når en medarbejder alligevel opfører sig professionelt og hjælpsomt i sådan en svær situation. Det husker vi og vil derfor gøre os ekstra umage for at hjælpe medarbejderen videre i sin karriere.

Gode råd til denne fase:

 • Aktiver dit personlige netværk, venner og familie
 • Undgå at isolere dig
 • Giv dig selv den tid du behøver til at bearbejde fyringen
 • Sørg for at få en god afsked med din tidligere arbejdsplads og lad følelserne blive hjemme

Accept

Du er nu nået til et sted, hvor du er kommet til en større accept din opsigelse og tingenes tilstand. Du har stadig frustrationer og bekymringer, men du har fået bearbejdet dem meget og udsvingene er ikke så store. Du forholder dig mindre emotionelt og mere analytisk til opsigelsen og dit fokus begynder mere at være på fremtiden end fortiden.

I denne periode kan et sundt tilbageblik på din tidligere stilling komme dig til gavn. Var der faktisk områder, hvor du kunne have ydet en større indsats? Kunne du have vist mere engagement, investeret mere i læring og high performance eller dyrket de sociale relationer mere?

Disse reflektioner skal på ingen måde bringe skyld og bebrejdelse. De skal udelukkende bruges konstruktivt som udviklingspunkter til at udvælge og performe i dit næste job. Denne øvelse kræver både ærlighed og en god portion selvindsigt. Brug evt en coach eller en god ven til denne øvelse.

Denne periode vil typisk også byde på en række nye tanker og muligheder. Gamle drømme kan få nyt liv og du står med et åbent landskab af muligheder foran dig.

Afhængig af hvilken personlighedtype du har, kan dette scenarie  inspirere eller skræmme. Er du en I-profil i DISC-personlighedstesten, vil du overvejende blive inspireret og se muligheder. Er du derimod en C-profil, er sandsynligheden for, at du ikke ikke er så inspireret formodentlig ret høj. Vær derfor opmærksom på hvilken personlighedtype du har og tilrettelæg dine indsatsområder herefter.

HandlingJobsøgning igang efter opsigelse

Du er nu nået til et sted, hvor du for alvor kan kigge fremad og er klar til at smøge ærmerne op.

Vi anbefaler først og fremmest, at man hurtigt får oprettet en jobagent på Jobindex. Med jobagenten kan man sortere i relevante brancher og stillinger, så de relevante havner i din mailbox hver morgen. Det sparer en masse tid for jobsøgere. Vi anbefaler ligeledes, at du får oprettet dit CV på jobindex, da mange head huntere benytter denne CV database.

Gennemgå din LinkedIn profil, således at den er fuldt opdateret med detaljer fra din sidste ansættelse. Vi anbefaler, at der for hvert job er et afsnit med overskriften ”Arbejdsopgaver” og et afsnit med overskriften ”Resultater”. Dette vil give head huntere og HR-Chefer et godt overblik over din profil, hvilket er altafgørende for, om de rent faktisk bliver på din profil og læser den mere indgående. Kunne du være interessant for udenlandske arbejdsgivere, så opret også en engelsksproget profil.

Få en anbefaling fra dine tidligere kollegaer eller chefer på din LinkedIn. Det er guld værd for din profil.

Har du mulighed for at aktivere dit netværk, kan det vise sig som en rigtig værdifuld investering. Mere end 50% af jobs bliver aldrig opslået offentligt. Rekrutteringen foregår via netværk. Dette kaldes også for det skjulte jobmarked. Vi har skrevet et langt indlæg om, hvordan du får succes på det skjulte jobmarked her

 • Lav en kompetenceafklaring

  Når du begynder din jobjagt så lav først en kompetenceafklaring. Hvad drømmer du om? Og matcher det dine kompetencer og personlighed. Din fagforening har mulighed for at hjælpe dig med kurser, der kan opkvalificere dine kompetencer.

 • Tag personlighedstests

  Mange mennesker flytter sig personlighedsmæssigt og værdimæssigt gennem et arbejdsliv. Tag evt. nogle gratis personlighedstests online. Det kan være en god øjenåbner for, om du rent faktiskt kigger i en retning karrieremæssigt, som passer til din personlighed og ønsker.

 • Smid ikke din kritiske sans overbord

  Efter en fyring kan der være en tendens til at panikke lidt og måske haste hurtigt ind i et nyt job. Bevar din kritiske sans også selvom der åbner sig en hurtig mulighed. Husk at en forkert jobmæssig beslutning kan lede til en kort ansættelse, som du senere kommer til at fortryde.

 • Brug dit netværk

  Aktiver dit netværk. Du bliver overrasket over hvor mange, som rent faktisk ønsker at hjælpe dig. Netværk handler ikke kun om at kontakte mennesker med henblik på, at de kan skaffe dig et job. Det hander også om karrieremæssig sparring. Husk at et netværk skal dyrkes, mens man ikke har brug for det.

Nye muligheder

Mennesker reagerer forskelligt på fyringer, men for de fleste ER det en oplevelse, de helst ville have været foruden. Vi kan kun opfordre til, at man tager situationen som en mulighed for at starte på et nyt kapitel i sin karriere. En ny rejse begynder med nye eventyr forude. Eventyr som måske ikke var, hvad du havde planlagt, men som ikke desto mindre kan lede dig på nye veje i fælleskab med nye mennesker. Livet handler om at gribe nuet, uanset hvilken situation man står i og proaktivt påvirke omstændigheder og muligheder, så de arbejder til din fordel.

Sidst men ikke mindst – husk at din værdi som menneske ikke kommer fra en titel eller et job og at en fyring på ingen måde på behøver at diskvalificere din karriere.

Next Rekruttering er et rekrutteringsbureau i Århus som arbejder med et unikt rekrutteringskoncept Next Level Talent Match Succes.

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lifts & Automatic Doors Company