brug sabbatåret til et bevidst studievalg

Invester i fremtiden under sabbatårene

Som rekrutteringsbureau i Århus sidder vi ofte med kandidater og dimittender fra en lang række af byens velrenommerede uddannelsesinstitutioner. Her bliver vi tit slået af forundring over kandidaternes manglende svarberedskab, når emnet kredser omkring studievalg.

Beskrivelse

Vi er klar over, at fremdriftsreformen har gjort sit til at presse nogle dimittender hurtigere gennem uddannelsessystemet, end hvad godt er. Men det kommer alligevel bag på os, at så mange unge mennesker har brugt 4-5 år på et studie, hvor valget er baseret mere på tilfældigheder end et bevidst studie- og karrierevalg.

Når vi sidder til en jobsamtale og spørger ind til baggrunden for valg af studie, sker det ofte, at øjnene begynder at flakke en smule og usikkerheden hos kandidaten melder sin ankomst. Ikke så sjældent hører vi historien omkring et par sabbatår, som forsvandt med arbejde og rejser uden, at et klart billede omkring studie havde krystalliseret sig for kandidaten. Herefter kommer fortællingen om mange ansøgninger til forskellige studieretninger på alt fra økonomi til psykologi. Pludselig befandt kandidaten sig på et 5-årigt studie mere eller mindre tilfældigt.

I vores optik ligger noget af ansvaret hos gymnasierne og forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner. Disse forbereder i alt for lav grad eleverne til tiden mellem fx studentereksamenen og den videregående uddannelse.

For en gruppe af elever, der lige er færdige med karakterræset på ungdomsuddannelsen, ligger tankerne om et fremtidigt valg af studie ikke højt på prioriteringslisten.  Her er det friheden og muligheden for at tjene penge til rejse og forbrugsgoder, der er på agendaen. Men pas på – både et og to år kan hurtigt forsvinde og pludselig melder panikken sig.

Ud af de studenter, der blev færdige i 2017, er 52 pct. endnu ikke påbegyndt en ny uddannelse. Til sammenligning var andelen, der valgte to sabbatår tilbage i 2012, kun 34 pct. Selvom andelen af studenter, der vælger et eller flere sabbatår, er stigende, viser tallene, at den største andel holder sig til to sabbatår. Af dem, der blev studenter i 2016, er andelen, der her tre år efter ikke er påbegyndt et nyt studie, nede på 22 pct. Kilde Danmarks Statistik

Karrierevalg

Vi har naturligvis forståelse for, at sabbatår er en unik mulighed for at gøre præcis, hvad man vil og at der er en stor følelse af frihed forbundet med det. Men hvis studievalget ikke allerede er truffet, opfordrer vi til at investere lidt tid på at gøre sig klogere på mulighederne.

Universiteterne afholder karrieredage, hvor studerende møder en lang række virksomheder. Her kan man blive klogere på de enkelte virksomheder og hente en masse spændende inspiration omkring, hvad en given uddannelse kan føre til jobmæssigt.

Virksomhederne deltager primært i disse arrangementer med henblik på at styrke deres employer branding over for dimittender. Men man kan sagtens få gode råd og inspiration til studievalg med på vejen. Det er også vigtigt at få information om, hvad HR-afdelinger i fx Danfos, Microsoft, Arla samt en række kommuner har af forventninger til deres kommende ansatte.

Herudover afholdes der regelmæssigt jobmesser i en lang række byer over det ganske land, som der også er rig mulighed for at besøge for at opdatere viden og indsigt.

Studievejledning

Når man ikke er tilknyttet en uddannelsesinstitution, hvor studievejledning ligger i mere faste rammer, kan det være uoverskueligt at skulle sætte sig ind i de mange muligheder, uddannelsesinstitutionerne i Århus tilbyder. Århus Kommune tilbyder dog dagligt studievejledning til unge gennem UU Århus på deres adresse på Kalkværksvej.

Selvom man har valgt et sabbatår, kan man sagtens holde sig ajour med forskellige uddannelsesmuligheder, der har ens interesse. Samtidig kan man få overblik over adgangskrav og studieoptag samt inspiration til at kigge i andre studieretninger.

Kompetenceafklaring

Hos studievejledningen kan man få lavet en kompetenceafklaring. Dette er en afklaring, som giver perspektiv og overblik over nuværende kompetencer og fremtidige ønsker til job- og uddannelsesindhold.

Det kan være en stor fordel at få lavet en kompetenceafklaring allerede efter endt ungdomsuddannelse.  Denne viden kan benyttes som et praktisk værktøj, når man eksempelvis skal skrive et CV, kommer til jobsamtaler samt er på karrieredage og virksomhedsbesøg. Den viden som en kompetenceafklaring giver, kan også hjælpe til at søge mere relevant erhvervserfaring, hvis man er så priviligeret, at man kan vælge mellem forskellige jobs.

 • Faglige kompetencer

  Det er de kompetencer, kvaliteter og egenskaber, som man har fået gennem skolegang og ungdomsuddannelse. Disse kompetencer er mere generelle for unge med færdiggjort ungdomsuddannelse end for dimittender fra længerevarende uddannelser, hvor studiet har givet dem en vis specialisering. Erhvervserfaring, erfaring fra foreninger eller erfaring fra fritidsinteresser kan sagtens indgå i de faglige kompetencer. Har man eksempelvis bygget en hjemmeside, skrevet lidt kode eller stået for foreningens regnskab, tæller dette med som faglige kompetencer.

 • Personlige kompetencer

  Det er virkelig værdifuldt at få skematiseret de personlige kompetencer og menneskelige egenskaber. Trives man med analyse og er detaljeorienteret, har man en høj indre motivation eller arbejder man bedst i teams, er man iderig og nyder nye projekter eller trives man bedst med at skabe rammer og struktur om andres ideer? På nettet findes der mange forskellige gratis personlighedstests eksempelvis DISC. Disse test tegner et glimrende og i mange tilfælde et ret præcist billede af, hvem man er som person. Samtidig får man sat ord på nogle genkendelige følelser, hvilket kan afstedkomme nogle gode aha oplevelser.

 • Interessefelt

  Der er ofte et sammenfald mellem de faglige og personlige kompetencer og de ting man interesserer sig for. Når man beskæftiger sig med ting, som virkelig har ens interesse, flyver timerne afsted og man oplever, at man får positiv energi. I rekrutteringssproget kaldes dette for ”man er i sit flow”.
  For nogle handler interesserne om emner som politik, hjælp til den 3. verden eller litteratur. For andre er det nørderi omkring digital innovation, økonomi eller at udforske alt fra elektriske apparater til fuglearter i Vadehavet.

Når de faglige og personlige kompetencer er afklaret og de interesseområder, som skaber positiv energi og et godt ”flow”, er udvalgt, har man et godt fundament til at træffe beslutning om studievalg. Lav så en hypotetisk jobbeskrivelse, hvor kompetencer og interesse bliver bragt i spil og match det op med et konkret job i den virkelige verden.

Lav en grundig undersøgelse af hvilke uddannelser, der kunne give adgang til denne type job. Hvis parametre, som jobgaranti efter endt uddannelse samt løn- og livstidsindkomst er vigtige, bør disse medtages i ligningen.

Konklusion

I vores optik er det virkelig værd at investere lidt tid og kræfter i en metodisk og konkret forberedelse til at træffe det vigtige valg omkring studieretning. Med denne investering mindskes risikoen for at vælge et forkert studie og måske bruge flere år forgæves. Omvendt øges chancerne for, at man vælger et studie, som man er passioneret omkring – et studie, som danner et meningsfuldt fundamentet for resten af ens arbejdsliv.

Med et bevidst studievalg kan man give klare og tydelige svar, når man sidder til første samtale med en virksomhed eller et rekrutteringsbureau.

Next Rekruttering er et rekrutteringsbureau i Århus, der arbejder med rekruttering og strategisk virksomhedsrådgivning.

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lifts & Automatic Doors Company