Video om rekruttering i Årthus
Video om rekruttering i Årthus

Hvad gør Employer Branding for virksomheden?

Employer Branding er virksomhedens salgs- og markedsføringsmuskel rettet mod nye potentielle medarbejdere. Det er vigtig for videnstunge virksomheder, der har brug for specifikke kandidater med en bestemt uddannelse eller specielle kompetencer, som der i forvejen er rift om.

Beskrivelse

En by som Århus kan for udefrakommende virke som et slaraffenland for virksomheder, der kan vælge og vrage blandt de mange dimittender fra Universitet og mange andre uddannelsesinstitutioner i byen.

Vi har som rekrutteringsbureau i Århus et mere nuanceret billede af situationen og forstår, hvor vigtig Employer Branding er for at kunne tiltrække de rigtige kandidater – selv i en by som Århus.

Hvordan skabes Employer Branding?

Første skridt i alle salgs- og markedsføringsdiscipliner starter med at lære sin kunde at kende. Når der arbejdes med Employer Branding, er kunderne i princippet potentielle medarbejdere. Hvad sætter de pris på ved en arbejdsplads? Hvordan skabes et attraktivt miljø og hvordan kommunikeres det ud til målgruppen?

Employer Branding blev videnskabeligt defineret i en artikel i 1996 af Simon Barrow & Tim Ambler som senere har udgivet bogen “The Employer Brand“.

Et Employer Brand er et indtryk eller image, en virksomhed har som et godt sted at arbejde hos virksomhedens nuværende ansatte, potentielle nye ansatte og alle dem, der påvirker dem som eksempelvis medier, familie og venner.

Uanset om virksomheder ønsker det eller ej, repræsenterer de et Employer Brand. Virksomheder kan kun tage beslutning om, hvorvidt de proaktivt arbejder med at styrke deres Employer Brand. Dette proaktive arbejde kaldes Employer Branding. Det er en fælles disciplin, der kræver opbakning og handlinger fra ledelsen, HR og marketing.

Trives jeres nuværende medarbejdere?

Det første trin i Employer Branding starter faktisk i jeres egen virksomhed. Hvordan trives jeres medarbejdere? Arbejder jeres virksomhed aktivt med tilfredsheds- og trivselsmålinger og initiativer omkring fastholdelse og udvikling af medarbejdere?

Mistrives jeres nuværende medarbejdere og kigger mange af dem efter nyt job? Så er chancen for at kommende medarbejdere ender i samme situation høj, med mindre I aktivt iværksætter tiltag for at ændre situationen. Det er netop her rejsen med Employer Brading starter.

Når trivslen i virksomheden stiger bliver medarbejdere brandambassadører, hvilket er den vigtigste del Employer branding skaber brand ambassadøreraf jeres Employer Branding. Med trivsel følger en positiv spiral. Virksomheder, hvor medarbejderne trives, holder helt automatisk længere på deres ansatte, hvilket er godt for produktivitet og bundlinje.

Trivsel handler ofte om meningsfyldt hverdag og en medfølende og empatisk kultur med plads til faglig og personlig udvikling. I Danmark foretrækkes en samarbejdskultur frem for en konkurrencekultur og virksomheder, der uddelegerer ansvar og ejerskab vinder i Employer Branding over hierarkiske virksomheder med begrænsede muligheder for at tage ansvar og træffe beslutninger.

Hvad er attraktivt for kommende medarbejdere?

Som rekrutteringsbureau har vi et relativt klart billede af, hvilke parametre kandidater vægter højt, når de skal finde den næste arbejdsplads.

Potentielle medarbejdere kigger efter udviklingsmuligheder faglige såvel som personlige. De ønsker at vokse som mennesker og blive dygtigere som medarbejdere.

 • Work/Life Balance

  Work/Life-balance er et vigtigt parameter for mange kandidater, der ikke ønsker det samme liv i hamsterhjulet som tidligere generationer. Det betyder at flekstid og mulighed for at have indflydelse på egne arbejdstider er vigtigt. Muligheden for hjemmearbejdsdage vægter også højt.

 • Meningsfuldhed

  Det er vigtigt for medarbejdere at vide, at det arbejde de udfører rent faktisk gør en forskel i det store perspektiv. Meningsfuldhed er derfor højt prioriteret blandt nutidens kandidater. Mange virksomheder gør faktisk en forskel og skaber meningsfuldhed. De er i mange tilfælde desværre ikke særlig gode til at formidle historien internt og engagere medarbejderne i deres vision og mission.

 • Ledelse

  Når 25% af nyansatte siger deres stilling op inden for 12 måneder, vidner det om, at vi har et ledelsesproblem i danske virksomheder eller også er vi enormt dårlige til at ansætte medarbejdere. Medarbejdere ønsker at kunne tage ansvar og reelt påvirke arbejdsopgaver gennem egne beslutningsprocesser. De ønsker en ledelsesstil, der er åben og coachingbaseret og som belønner nytænkning og innovation, selvom der begås fejl undervejs.

 • Social sammenhængskraft

  Nyuddannede lægger stor vægt på det kollegiale sammenhold på arbejdspladsen. Virksomheder med en kultur, hvor der er en oprigtig keren sig for hinandens ve og vel både på og uden for arbejdspladsen, er kommet langt i deres Employer Branding.

Konkrete råd til Employer Branding

Når I er kommet i mål med jeres trivsel, kan I aktivt begynde at involvere jeres marketing- og kommunikationsafdelinger. Dette gælder både den interne såvel som eksterne kommunikation. Employer Branding er et 360 graders koncept, som skal gennemsyre jeres kommunikation på alle platforme.

 1. Stillingsannoncer
  I dag ligner mange stillingsannoncer en steril indlægsseddel fra en pakke Panodil. Brug denne enestående mulighed for at brande jeres virksomhed over for potentielle ansøgere. Bring en tekstforfatter i spil og brug jeres storytelling til at formidle værdier, historie og kultur.
 2. Hjemmesiden
  Bring jeres medarbejdere i spil gennem video på en ægte og autentisk måde. Lav evt. en personlig præsentation frem for en titel og et billede.
 3. Sociale medier
  Giv jeres medarbejdere adgang til at skrive på sociale medier om stort og småt og vis omverdenen, hvem I er på godt og ondt. Glansbilleder hører til i eventyr – vi lever i en ægte verden med ægte mennesker.
 4. Nyhedsbreve
  Dediker lidt spalteplads i jeres nyhedsbrev til at skrive om konkrete medarbejdere eller generelle medarbejderforhold. Det personliggør jeres virksomhed og nyhedsbrev og sender et signal om, at jeres medarbejdere er vigtige.
 5. Apps
  Mange virksomheder benytter apps til interne konkurrencer, sociale aktiviteter, trivselsmålinger og intern kommunikation. Unge er i dag digitalt indfødte og sætter pris på digitalisering af diverse aktiviteter.

Next Rekruttering er et rekrutteringsbureau i Århus, der arbejder med et unikt rekrutteringskoncept ”Next Level Talent Match Succes”, hvor Employer Branding indgår som en naturlig del af rekrutteringsprocessen.

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lifts & Automatic Doors Company