være proaktive og besvar svære spørgsmål

Vær proaktiv ved de følsomme spørgsmål til jobsamtalen

Når vi som rekrutteringsbureau snakker med kandidater omkring deres livssituation, er der nogle spørgsmål, der er mere følsomme end andre. Vigtigt er det, at kandidaterne, når emnet bliver bragt på bane – og det gør det som regel altid, hvis der arbejdes med rutinerede rekrutteringskonsulenter – har en proaktiv og ærlig holdning til spørgsmålene.

Hvis du spiller ud med åbenhed, transparens og i øvrig har forberedt velovervejede og plausible forklaringer, kan det faktisk ende med, at du får pluspoint i bogen for den måde, emnet er blevet tacklet på. Omvendt kan det virkelig skabe en akavet stemning for dig, hvis du fanges på hælene, når du skal forklare din situation eller besvare ømtålelige spørgsmål.

Specielt i relation til job og karrierer, som er vigtige identitetsmarkører, har mange mennesker en helt naturlig tendens til at kamuflere og skjule svagheder. Visse situationer og hændelser kan være så sårbare, at vi ikke ønsker, at de kommer op til overfladen – specielt ikke i en samtale med en headhunter eller rekrutteringskonsulent, som i forvejen er en følsom situation.

Vi opfordrer helt overordnet til, at du er velforberedt. Det viser, at du har tænkt forud og proaktivt har forberedt dig på situationen. Hvis du formår at styre agendaen til samtalen omkring svære spørgsmål, viser det noget om dine evner til at tackle lignende situationer som medarbejder.

Her kommer nogle eksempler på emner, som kan være problematiske og gode råd til at tackle dem med professionalisme, indsigt og eftertanke.

Du har været langtidssygemeldt pga. stress

Når du vælger at spille emnet på bane, så gør det i begyndelsen af samtalen og gerne nøgternt og med

overskud, så du viser, at du er kommet videre. Svælger du i for mange detaljer om den virksomhed, leder eller situation som udløste stressen, signalerer det, at området stadig fylder meget under overfladen. Læg især vægt på de indsigter, du har opnået gennem perioden. Det viser, at du er i stand til at reflektere og vende en negativ situation til noget positivt, hvilket bringer dig videre både som menneske og professionelt. Hvis virksomheden skulle vælge en anden kandidat pga. din ærlighed, vil det som udgangspunkt ikke være den rigtige virksomhed for dig alligevel.en fyring kan være et følsomt emne

Du er blevet fyret

Husk at din afskedigelse formodentlig fylder langt mere for dig som kandidat end os som rekrutteringskonsulenter. De fleste rekrutteringskonsulenter har selv prøvet at få en fyreseddel og kender til hele det register af følelser, man gennemgår i processen. Vi husker også på, at de stillinger, vi rekrutterer til, ofte er stillinger med en betydelige mængde ansvar og forventninger til resultater.

Det betyder, at de kandidater, vi taler med, i de fleste tilfælde kommer fra tilsvarende stillinger. Og her er det helt naturligt, at mennesker bliver fyret, hvis der ikke leveres på diverse KPI’er. Det er ikke ensbetydende med, at kandidaterne ikke er kvalificerede, men bare at timingen, bestyrelsen, teamet, produktet gjorde, at rytmen og synergien mellem en kandidat og virksomhed ikke blev skabt.

Det kan også hænde, at en dygtig medarbejder efter nogle års ansættelse ikke længere har den profil og de kompetencer, den strategiske udvikling i virksomheden eller organisationen kræver. Det betyder på ingen måde, at medarbejderen er diskvalificeret til en tilsvarende stilling.

Forbered din forklaring så den er præcis og beskrivende og lad den ikke vare for længe. Såfremt at virksomheden eller rekrutteringskonsulenten ønsker at stille yderligere spørgsmål, er det helt op til dem.

Du ønsker at tage et skridt ned af karrierestigen

Når du søger stillinger, du reelt er overkvalificeret til, er vi som rekrutteringsbureau og den pågældende virksomhed nød til sikre os, at du virkelig vil dette job og at du også på lang sigt vil blive tilstrækkeligt udfordret. Her er det din opgave at overbevise os om, at det reelt er det, du ønsker og at du er bevidst om de konsekvenser, dette valg indebærer. Mange arbejdsgivere frygter, at du kan fristes til at forlade stillingen igen lige så snart en mere spændende mulighed opstår.

Vi er meget opmærksomme på, at forskellige mennesker motiveres af forskellige ting. Det som umiddelbart kan være et skridt nedad i traditionel forstand, behøver ikke nødvendigvis at være det for den enkelte. Nogle ledere kan ønske sig en rolle med færre mus-samtaler, mindre lederansvar og administration for at fokusere mere på faglighed.

‘En salgsdirektør ønsker sig måske at arbejde mere med kunderelationer end strategisk eksekvering og salgsledelse. Forklaringerne kan være forskelligartede – vi skal bare overbevises om, at din motivation er ægte og valget er velovervejet.

Du har været ansat i mange år i samme virksomhedHar været lang tid i samme virksomhed

Når vi modtager ansøgninger fra kandidater, der måske kun har været ansat i samme virksomhed i hele deres karriere, er der nogle ting, vi som rekrutteringsbureau er nødt til at stille skarpt på. En ansættelse gennem 15 – 20 år i samme virksomhed er som udgangspunkt positivt, da det siger noget om loyalitet, faglighed og commitment, specielt hvis du har udviklet dig gennem forskellige stillinger i perioden.

Her er det vigtigt at komme velforberedt til samtalen. Forbered gerne cases eller eksempler på hvordan du ser dig selv bidrage i den nye stilling. Det fortæller os, at du ikke er præget så dybt af den eksisterende virksomhedskultur og at du ikke har mistet forestillingsevnen og motivationen til at se muligheder i andre virksomheder, organisationer eller kulturer.

 

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lifts & Automatic Doors Company