HR trends 2023

HR-trends 2023 – teknologien gør sit indtog

Vi ved, at HR-professionelle medarbejdere ofte skaber rigtig stor værdi for den enkelte virksomhed og er uundværlige i en organisation, der stræber efter innovation, udvikling og fremdrift.

En ting er sikkert – de seneste års tendenser inden for HR har stort set ændret måden, hvorpå virksomheder betragter, håndterer og udvikler deres menneskelige ressourcer.

HR-trends kommer og går hele tiden, men i denne blogpost skal vi se nærmere på de trends, der sandsynligvis vil blive ved med at præge arbejdsmarkedet i 2023.

Vi vil belyse tendenser som hybridarbejde, gamification, kommunikation, metaverse, AI (Kunstig intelligens), bæredygtig arbejdskultur, workforce ecosystems, remote og hybride strategier, CHRO-roller og kontinuerlig læring, samt eksempler på hvordan disse trends kan implementeres og hvordan de vil påvirke virksomheder.

Så lad os begynde med at dykke ned i de største HR trends i 2023!

Her er 10 HR-trends at holde øje med i 2023

I dag er Human Resources (HR) en afgørende del af enhver virksomheds konkurrenceparameter, hvilket betyder, at de nyeste HR-trends for 2023 har stor betydning for virksomhedens succes. I denne artikel vil vi altså se nærmere på 10 af de vigtigste HR-trends, vi har identificeret for 2023, som alle HR-fagfolk, arbejdsgivere, ledere, HR-konsulenter og andre interessenter i HR-feltet skal holde øje med.

For at give dig et overblik, har vi listet de 10 trends vi kommer til at dykke mere ned i her:

 • Hybridarbejde
 • Gamification
 • Kommunikation
 • Metaverse
 • AI (Kunstig intelligens)
 • Bæredygtig arbejdskultur
 • Workforce Ecosystems
 • Digital distancearbejde
 • CHRO-roller
 • Kontinuerlig Læring

1. Hybridarbejde

Hybridarbejde er en arbejdsform, der kombinerer hjemmearbejde og fysisk fremmøde på arbejdspladsen. Det er blevet en populær arbejdsform, da det tilbyder fleksibilitet og muligheden for at fordele tiden mellem arbejde og personlig tid.

Efter nedlukninger under corona, er medarbejdernes forventninger til arbejdet steget med overgangen til hybridarbejde, hvilket har skabt en udfordring for mellemledere.

Det er derfor vigtigt, at organisationen har klare retningslinjer og procedurer for, hvordan man arbejder effektivt hjemme og på virksomhedens områder.

Organisationer skal løbende evaluere deres HR-strategier for at sikre, at deres hybridarbejdsmodeller er effektive og i overensstemmelse med deres virksomhedsmål.

Dette kræver, at organisationerne udvikler fleksible strategier, der kan tilpasses medarbejdernes behov og forventninger.

Organisationer skal også sikre, at deres medarbejdere har de rette værktøjer til at arbejde effektivt hjemme, herunder de nødvendige teknologier og software, samt adgang til kontinuerlig træning og uddannelse. Dette vil hjælpe medarbejderne med at få det bedste ud af deres arbejde hjemmefra og på arbejdspladsen.

Hybridarbejde er blevet et af de vigtigste HR-trends for 2023, da det giver virksomheder mulighed for at skabe et mere fleksibelt og produktivt arbejdsmiljø.

Det giver medarbejderne mulighed for at arbejde mere effektivt og få mere tid til at fokusere på deres personlige liv. Det er altså en win-win situation for både organisationer og deres medarbejdere.

2. Gamification

Gamification er en af de nyere HR-tendenser, der bruger datadrevet digitale spil til at motivere medarbejdere til at nå specifikke mål ved hjælp af præmier og belønninger.

Det samme gør sig gældende når det kommer til fastholdelse af medarbejdere. Dette gøres ved at bruge forskellige apps som giver anerkendelse, feedback, sjov og samarbejde til at engagere medarbejdere på forskellige måder.

Gamification hjælper med at øge salg og overskud, samt medarbejder- og kundeegagement, loyalitet og interaktion.

Helt grundlæggende kan gamification gøre uinteressante opgaver mere spændende, sjove og meningsfulde. Så frem for at give medarbejdere opgaver der dræner dem, motiveres de faktisk ved de samme opgaver. Engagementet forøges og dermed forløses bedre indlæring og mere kreativitet og større glæde både for teamet og den individuelle medarbejder.

HR kan bruge gamification til at forbedre talentacquisition og -håndtering ved at belønne kandidater som en del af ansættelsesprocessen. Gamification bruges også som et effektivt værktøj til at motivere, engagere og styrke medarbejdere.

Ved at bruge gamification til at engagere medarbejdere kan virksomheder opnå et højere niveau af produktivitet og effektivitet, da medarbejdere har et ønske om at opnå succes og præmier.

Dette hjælper også med at skabe et større engagement og et stærkere fællesskab mellem medarbejdere, som kan være med til at øge motivationen og øge virksomhedens produktivitet.

3. Kommunikation

God kommunikation er afgørende for en effektiv arbejdsplads der arbejder på at øge high performance. Det er vigtigt, at virksomheder og deres medarbejdere har et åbent og respektfuldt forhold til hinanden, så alle kan føle sig trygge og hørt.

Teknologier som chatbots (ChatGPT) og AI kan hjælpe med at styrke kommunikationsstrategierne, hvilket vi også kommer nærmere ind på senere i artiklen.

Disse teknologier kan hjælpe med at analysere data om medarbejderens præferencer og behov, og dermed hjælpe virksomheder med at forbedre deres interne kommunikation.

Især når det kommer til rekruttering, kan en gennemført employer branding strategi og kommunikation være afgørende for at få de bedste talenter.

Employer branding kan hjælpe virksomheder med at skabe et godt omdømme og få de bedste kandidater til deres organisation.

For at sikre, at virksomheder har en effektiv kommunikationsstrategi, skal de sørge for, at deres kommunikation er relevant, konsistent og engagerende.

Det er vigtigt at forstå, hvordan medarbejderne ønsker at modtage information, så virksomhederne kan levere de rigtige budskaber på de rigtige tidspunkter.

Kommunikation er en af de vigtigste HR-trends for 2023, og det er afgørende, at virksomheder har en effektiv strategi, der kan hjælpe dem med at udnytte de nyeste teknologier og værktøjer.

Det er også vigtigt at have en employer branding strategi, der kan hjælpe med at tiltrække de bedste talenter og skabe et godt omdømme.

4. Metaverse

Metaverse er et virtuelt univers, der forbinder alle former for digitale platforme til et fælles rum. Det kan bruges til at skabe en mere dynamisk og konstant arbejdspladsoplevelse.

Dette giver HR-fagfolk mulighed for at skabe et ny slags fællesskab og sammenhængskraft, der ikke kun gør det muligt for medarbejdere at kommunikere og samarbejde over hele kloden, men også for at bringe virtuelle elementer til arbejdspladsen.

Gennem Metaverse er det muligt at bruge virtuelle avatarer og simuleringer til at skabe en følelse af, at medarbejderne er fysisk til stede, selv når de ikke er det.

Dette kan være nyttigt, når virksomheder ønsker at holde medarbejderne engagerede, uanset hvor de befinder sig.

Med Metaverse kan virksomheder også gøre brug af virtuelle møder, virtuelle uddannelsesprogrammer og virtuelle teambuilding-aktiviteter for at forbedre kollegiale bånd.

I samspillet med en hybridarbejdsstyrke kan Metaverse løfte følelsen af at “være til stede” og skabe et sammenhængende miljø, der strækker sig over både den fysiske og den virtuelle arbejdsplads.

Det kan hjælpe med at styrke følelsen af fællesskab og sammenhængskraft mellem medarbejdere og gøre det lettere for virksomheder at opretholde et stærkt team.

5. AI (Kunstig intelligens)

Kunstig intelligens (AI) er et af de største teknologiske skift i år, og det kommer til at have en enorm indvirkning på HR-feltet.

AI-værktøjer som chatbots, maskinlæring og naturlig sproggenkendelse har potentialet til at revolutionere HR-funktioner og processer.

AI-teknologi kan hjælpe HR-fagfolk med at forbedre deres effektivitet og kandidatoplevelse.

Når vi taler om AI, så er det svært at komme uden om værktøjer som ChatGPT, hvilket kan bruges til at øge produktiviteten hos de fleste vidensarbejdere.

Derfor er det vigtigt for organisationen, at der etableres en ordentlig kultur og læringsrum omkring det. Samspillet mellem AI og Human Intelligence kan forbedre kandidatoplevelsen og hjælpe HR med at gøre rekrutteringen lettere og hurtigere.

AI kan også hjælpe HR med at identificere kompetencehuller i arbejdsstyrken og give HR-fagfolk mulighed for at skabe nye jobmuligheder. Uniquely Human Skills vil blive af stigende betydning, og AI kan hjælpe HR med at identificere disse kompetencer og arbejde på at udvikle dem. AI kan også hjælpe HR med at forbedre det samlede arbejdsmiljø og gøre det lettere for medarbejderne at engagere sig.

Derudover kan AI hjælpe HR-fagfolk med at skabe effektive kompensations- og belønningsstrategier. AI kan analysere data og hjælpe HR-fagfolk med at forstå, hvad der motiverer deres medarbejdere og hvilke belønninger der har størst effekt.

AI kan også hjælpe HR med at identificere og reagere på risici, såsom diskrimination og usikkerhed, og hjælpe HR med at implementere strategier, der kan håndtere disse situationer.

AI kan også hjælpe HR med at optimere kandidatpleje og gøre det lettere for HR-fagfolk at håndtere ansøgninger, feedback og andre vigtige HR-opgaver. AI kan hjælpe HR-fagfolk med at forbedre deres processer og spare tid, som de kan bruge på andre HR-funktioner.

Alt i alt vil AI hjælpe HR-fagfolk med at forbedre deres effektivitet og kandidatoplevelse, samt hjælpe HR med at skabe effektive kompensations- og belønningsstrategier. AI vil også hjælpe HR med at optimere kandidatpleje og håndtere ansøgninger, feedback og andre HR-opgaver.

6. Bæredygtig arbejdskultur

En bæredygtig eller en regenerativ arbejdskultur eller er en af de største HR-trends for 2023, og handler om at opretholde et sundt miljø på arbejdspladsen gennem øget bevidsthed om sundhedsfremmende aktiviteter såsom motion og yoga samt psykologisk velvære.

Det handler også om at skabe en arbejdsplads, hvor alle kan føle sig inkluderet og respekteret.

Virksomheder skal fokusere på at udvikle strategier, der hjælper medarbejderne med at håndtere stress og angst, samt at få mere viden om hvordan man bedst håndterer deres arbejdsrelaterede problemer.

Virksomhederne skal også skabe et miljø, hvor deres medarbejdere kan få støtte og vejledning til at håndtere deres personlige livssituationer.

Virksomheder skal også fokusere på at give deres medarbejdere fleksible arbejdstider og lønordninger, som gør det muligt for dem at få mere tid til familie og fritidsaktiviteter.

Endelig bør virksomheder tilbyde deres medarbejdere karriereudvikling og læringsmuligheder, så de kan udvikle deres færdigheder og viden.

En bæredygtig arbejdskultur er ikke kun godt for medarbejdernes sundhed. Det vil også styrke virksomhedernes produktivitet, motivation og engagement. Dette vil i sidste ende føre til større virksomhedsresultater og øget overskud.

7. Workforce Ecosystems

Workforce Ecosystems er et begreb, der refererer til den samlede sammensatte organisation af virksomhedens ansatte, inklusive interne teams såvel som eksterne partnere.

Dette skaber større synergier mellem forskellige dele af organisationen, såsom øget integration og gennemsigtighed for medarbejderen, hvilket resulterer i en følelse af, at medarbejderen har meningsfulde opgaver og er en del af en værdidrevet kultur.

Undersøgelsen Global Human Capital Trends fra Deloitte fra 2023 kan hjælpe virksomheder med at skabe et diversificeret, engageret workforce ecosystem.

Dette kræver en ændring af ansøgningsprocessen fra en decentraliseret HR-funktion til en integreret, multifunktionel proces, der spænder over HR, indkøb, IT og flere.

Der er flere trends, der driver implementeringen af Workforce Ecosystems, såsom ændringer i naturen af arbejdsform, der primært er drevet af automatisering, og organisationsfokuserede udvikling og belønninger, samt HR.

Det fysiske arbejdsmiljø har også en vigtig rolle, da det er både et mødested og et arbejdsrum, hvor folk kan komme sammen og arbejde.

Endelig skal HR styre workforce ecosystem, herunder midlertidige ansatte, selvstændige og outsourcing. Dette kræver, at virksomhederne har en klar strategi for, hvordan man håndterer forskellige typer medarbejdere og sikrer, at de alle har adgang til de nødvendige ressourcer og støtte.

8. Digital distancearbejde

Remote og hybride arbejdsstrategier henviser til strategier og organisationsdesign, der giver medarbejderne fleksibilitet og mulighed for distancearbejde fra forskellige lokaliteter.

Denne type arbejdsstrategi kan virksomheder og organisationer høste store fordele, herunder øget produktivitet og bedre work/life balance blandt medarbejderne.

Organisationer vil også se flere muligheder for at udnytte udenlandsk arbejdskraft og talent, da geografisk lokalitet ikke længere betyder lige så meget som før.

Dette vil betyde, at virksomheder kan få adgang til et bredere udvalg af kvalificerede medarbejdere, der kan arbejde fra forskellige lokaliteter.

For at få det mest optimale ud af remote og hybrid arbejdsstrategier, skal organisationer udvikle en robust strategi, der ikke definerer, om en arbejdsplads er virtuel, remote eller hybrid.

Hybridity henviser til arbejdskonfigurationer, der inkluderer medarbejdere, der arbejder i samme fysiske rum og andre, der arbejder remote. Dette er den nye form for organisering, der bruges nu, og den er anderledes end remote eller distanceledelse.

En anden nøglefaktor for at implementere remote og hybride arbejdsstrategier er gennem innovationsprocesser. Dette inkluderer at forestille sig nye arbejdsstrategier og designe faktiske processer.

Dette kan omfatte at udvikle nye teknologier, der kan hjælpe medarbejdere med at kommunikere og samarbejde, og også at implementere nye måder at dele og opbevare information på.

Organisationer skal også overveje, hvordan man bedst implementerer remote og hybrid arbejdsstrategier på en måde, der er effektiv og produktiv for deres virksomhed.

Dette inkluderer at skabe klare kommunikationskanaler og struktur for, hvordan medarbejderne skal samarbejde og dele information. Dette kan hjælpe med at sikre, at alle er på samme side, når det kommer til at arbejde remote eller hybrid.

9. CHRO som katalysator

CHRO (Chief Human Resources Officer) Roles refererer til ledelsespositioner indenfor HR feltet der har det overordnede ansvar for strategisk ledelse af menneskelige ressourcer i en organisation. HR-ledere er nu forretningsførende strategiledere, der skal løse en række nye problemer.

I 2023 vil CHRO-profilen udvikle sig endnu mere, og vil have fokus på mennesker, engagement, omdømme og udnyttelse af potentiale.

CHROer vil skulle have fokus på at skabe nye strategier for at motivere og engagere medarbejdere, udnytte den teknologiske revolution, implementere nye organisatoriske processer og styrke virksomhedens kulturelle identitet.

Det betyder, at CHRO’er vil skulle fokusere på at udvikle HR-tiltag, der er i overensstemmelse med virksomhedens overordnede mission og værdier.

Derudover vil CHRO’er skulle have et overblik over noget af det vi kommer til at se mere af i 2023, herunder bæredygtig ledelse og moderne ledelse, hvor der gives plads til medarbejderen som et helt menneske og ikke bare et arbejdende menneske.

Dette kræver, at CHRO’en er i stand til at kombinere strategisk tænkning og ledelse med viden om og erfaring med HR-trends og -processer.

En CHRO vil derfor skulle kunne udnytte data og teknologi til at forudsige og analysere HR-tendenser, identificere talenter, udvikle nye strategier for at øge medarbejdernes engagement og produktivitet, samt udvikle kreative løsninger til at tackle komplekse HR-udfordringer.

Som en del af deres ansvar vil en CHRO også skulle forstå, hvordan de kan anvende AI og anden teknologi til at løse komplekse HR-udfordringer, og hvordan de kan udnytte nye muligheder, såsom VR og AR til at engagere medarbejdere.

Kort sagt, CHRO-profilen har udviklet sig fra supporter af virksomheden til en nødvendig forretningspartner, der har det overordnede ansvar for strategisk ledelse af menneskelige ressourcer.

10. Kontinuerlig Læring

Kontinuerlig Læring handler om at kunne opnå kompetencer og færdigheder gennem kontinuerlig træning og uddannelse. Det handler om at give medarbejdere mulighed for at lære nye ting, udvikle deres eksisterende færdigheder og støtte deres personlige og professionelle udvikling.

Dette er en af de centrale HR-trends for 2023, da det er vigtigt for virksomheder at opkvalificere deres medarbejdere og ledere, så de kan håndtere de stadigt skiftende krav og udfordringer, som moderne arbejdspladser præsenterer.

Kontinuerlig læring kan omfatte online kurser, webinarer, seminarer og andre former for formel træning, der understøttes af virksomheden. Det er også vigtigt at have værktøjer, der kan hjælpe HR og ledelsen med at spore og evaluere performance regelmæssigt.

Dette vil hjælpe virksomheder med at udvikle deres medarbejdere og ledere, så de kan håndtere den stigende kompleksitet af moderne arbejdspladser.

Kontinuerlig læring er ikke kun et HR-værktøj, men det skal integreres som en del af virksomhedens kultur. Det skal være et sted, hvor medarbejdere føler sig støttet og værdsat, og hvor de får mulighed for at udvikle deres færdigheder og få nye kompetencer.

Det er også vigtigt at give HR-lederne værktøjer til at skabe en god HR-strategi, der er tilpasset virksomheden og deres behov, som er baseret på kontinuerlig læring og datadreven HR.

Kontinuerlig læring er en af de gennemgående temaer inden for HR trends for 2023, og det er vigtigt for virksomheder at forstå, hvordan de kan implementere dette, så de kan udnytte det fulde potentiale af kontinuerlig læring.

Det er også vigtigt at forstå, hvordan dette kan påvirke virksomheder, så de kan tilpasse sig de stigende krav og udfordringer i moderne arbejdspladser.

Eksempler på, hvordan disse trends kan implementeres:

HR-trends for 2023 byder på mange muligheder for virksomheder, der ønsker at tage sig af medarbejdernes behov og øge produktiviteten. For at udnytte disse trends fuldt ud, kan virksomhederne implementere følgende strategier:

 • Introducer fleksible arbejdstider og remote strategier: Fleksible arbejdstider og remote strategier har vist sig at øge produktiviteten og tilfredsheden hos medarbejderne. Dette fokus vil give medarbejderne mulighed for at optimere deres produktivitet og føle sig mere tilfredse og engagerede i deres arbejde.
 • Opret interne teams: Interne teams bestående af både interne og eksterne partnere kan hjælpe virksomheder med at udvikle innovative strategier, der kan hjælpe med at øge produktiviteten.På denne måde øges virksomhedens mulighed for at udnytte de eksterne eksperters viden og forståelse af markedet, samtidig med at de interne medarbejdere kan bidrage med deres egen indsigt og erfaringer.
 • Introducer incentiviserede priser gennem gamification: Gamification er et koncept, der giver medarbejderne mulighed for at modtage belønninger og præmier, når de når deres mål. Dette kan bidrage til at øge produktiviteten og motivationen hos medarbejderne, og det kan også hjælpe med at holde medarbejderne engagerede og motiverede.
 • Introducer et metaverse: Et metaverse er et fælles rum, der forbinder alle former for digitale platforme. Dette giver virksomheder mulighed for at udvikle et fælles rum, hvor medarbejderne kan samarbejde, dele viden og skabe nye ideer.
 • Investerer i teknologi: Chatbots og kunstig intelligens (AI) kan hjælpe virksomheder med at opretholde en strømlinet kommunikation med deres medarbejdere. Dette vil hjælpe med at reducere den tid, der bruges på manuelle processer og gøre det lettere for medarbejderne at få adgang til de informationer, de har brug for.
 • Træning og fælles ”hackathon”: Medarbejderne kan opmuntres til at deltage i træning og fælles ”hackathon” med AI-værktøjer som ChatGPT, AI af SoMe Captions, Midjourney osv. Dette vil give dem mulighed for at få en dybere forståelse af, hvordan AI kan hjælpe med at forbedre arbejdsprocesserne.
 • Introducer muligheder for at medarbejderne kan dyrke motion og fitness evt. i fælleskab: Virksomhederne kan oprette motion og fitness programmer, der har til formål at støtte medarbejdernes mentale og fysiske velvære.Denne tilgang kan være et stærkt redskab til at forbedre den generelle trivsel og motivation hos medarbejderne.En mulighed er også at virksomheden investerer i en fitness app og køber løbe- eller pulsurer til alle medarbejdere, således at der skabet et fælleskab omkring træning.
 • Prioriter CHRO-rollen: EN CHRO har det overordnede ansvar for strategisk ledelse af menneskelige ressourcer i en organisation. Disse positioner er designet til at hjælpe virksomheder med at skabe en stærk arbejdsstyrke, der er engageret og motiverede.
 • Faciliter initiativer der styrker kulturen: Virksomheder kan også implementere initiativer, der understøtter en værdidrevet kultur og inklusion af alle medarbejdere.

  Dette gøres bedst ved at skabe grobund for dialog med henblik på at øge tilliden mellem kollegaer imellem og tilliden mellem medarbejdere og ledelse. 
  Dette vil hjælpe med at skabe et stærkt fællesskab blandt medarbejderne, der er baseret på respekt og anerkendelse.

Hvordan disse trends vil påvirke virksomheder

I 2023 vil de nye HR-trends have en stor indflydelse på, hvordan virksomheder håndterer deres medarbejdere og deres arbejdsforhold.

Disse trends vil  have en positiv effekt på virksomhederne. Det vil hjælpe med at styrke virksomhedens employer brand, da det vil vise en større interesse i medarbejdernes velvære og udvikling. Det vil også skabe et større fællesskab og følelse af sammenhæng blandt medarbejdere og føre til større innovation og kreativitet.

Det vil også bidrage til en øget konkurrenceevne og fleksibilitet, da det vil gøre det muligt for virksomhederne at rekruttere de bedste talenter.

Ved at implementere disse trends vil virksomhederne være bedre rustet til at imødekomme de konstante forandringer i arbejdsmarkedet og den stigende konkurrence. Det vil også gøre det muligt for virksomhederne at forblive konkurrencedygtige og relevante indenfor deres branche.

Konklusion

De mange HR-trends som hybridarbejde, gamification, AI, metaverse, kontinuerlig læring og total velvære har, eller kommer til, at tage arbejdsmarkedet med storm.

Disse trends har potentiale til at hjælpe virksomheder med at opnå ting som, større produktivitet gennem fleksibilitet, engageret medarbejdere og reducerede stress.

Derudover vil disse trends skabe et større fællesskab, innovative strategier og en styrket employer brand for virksomhederne.

Med disse transformerende HR-trends har virksomheder mulighed for at skabe en mere effektiv arbejdsplads og spille en vigtig rolle i arbejdsmarkedets fremtid.

Spørgsmålet er nu…

Er din HR-strategi rustet til at håndtere de konstante udfordringer og krav fra det moderne arbejdsmarked?

Share this post

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Lifts & Automatic Doors Company